Văn bản giáo dục nghề nghiệp

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TUYỂN SINH HỆ CAO HỌC

       SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG TRUNG CẤP                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP                                             Nam Định, ngày 8  tháng 5  năm 2018

              Số: 144/TB-TCKTKTNN                                                                    

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018

 

        Thực hiện Kế hoạch đào tạo thạc sỹ năm 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự thi: Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc ngành gần với nhóm ngành đào tạo; Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đào tạo phải học bổ túc một số môn học theo quy định.

2. Ngành đào tạo và môn thi:

- Ngành Kế toán: Thi Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Tiếng Anh;

- Ngành Quản trị kinh doanh: Thi Nguyên lý quản trị, Nguyên lý kinh doanh, Tiếng Anh.

Thí sinh được miễn môn thi tiếng Anh nếu có bằng tốt nghiệp đại học Anh ngữ hoặc có chứng chỉ trình độ Anh ngữ theo quy định.

3. Địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí tuyển sinh, học phí học và ôn thi:

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định. Địa chỉ: Xã Nam Phong TP Nam Định tỉnh Nam Định;

- Lệ phí tuyển sinh: 420.000 đồng;

- Học phí ôn thi: 233.000 đ/tín chỉ x 6 tín chỉ  = 1.398.000 đồng;

- Học phí học tập: 800.000 đ/tín chỉ.

4. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi:

- Thời gian nhận hồ sơ: hết ngày 10/7/2018.

- Thời gian bổ túc kiến thức, ôn thi: 14/7/2018 – 19/8/2018.

- Ngày thi: 25 và 26/8/2018

Trân trọng đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập đến Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định làm thủ tục đăng kí, mua và nộp hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Nhà trường, Địa chỉ: Xã Nam Phong TP Nam Định

Trưởng phòng đào tạo cô Nguyễn Thị Huyền: 0914844967;

Cán bộ tuyển sinh thầy Phạm Văn Tuệ: 0987637363.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                     ThS. Nguyễn Tất Thắng

 

 

 

 

Tin liên quan:

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Các thủ tục đăng ký học Đại học hệ chính quy có thể tải trực tiếp tại đây...

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NĂM 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NĂM 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH (ĐKTS) TRUNG CẤP NĂM 2018...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH  THÁNG 12 NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày 02 tháng 01 năm 2018 trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nông Nghiệp Nam Định đã họp sơ kết đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường trong tháng 12...

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy định về thuế suất như sau:...

Thông tư 93/2017/TT – BTC

Thông tư 93/2017/TT – BTC

Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC về việc: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể:...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH THÁNG 11 NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH THÁNG 11 NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH THÁNG 11 NĂM 2017 ...

Thời gian làm việc mùa đông năm 2017

Thời gian làm việc mùa đông năm 2017

Thời gian làm việc mùa đông năm 2017...

QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG

QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. ...

Mẫu Giáo án mới theo Quyết định 62

Mẫu Giáo án mới theo Quyết định 62

Mẫu Giáo án mới theo Quyết định 62...

Tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Năm học 2017 - 2018 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định tuyển sinh...