Văn bản giáo dục nghề nghiệp

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG


Số lượng: 01 Nhân viên thị trường thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Yêu cầu: Tôt nghiệp hệ Trung cấp ngành Chăn nuôi thú y
Liên hệ: Anh Phụng Điện thoại: 0914323899
Lương thỏa thuận

Tin liên quan: