Văn bản giáo dục nghề nghiệp

PHÂN BIỆT ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ VÀ CHỊU THUẾ SUẤT 0% TRONG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

          Các bạn học viên chuyên ngành kế toán khi tiếp xúc với môn Thuế Nhà nước thường khó phân biệt hai khái niệm thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT. Người làm công tác kế toán hay khai thuế mà bị nhầm thì có thể dẫn đến việc viết sai hóa đơn GTGT và kê khai sai thuế. Người không chuyên về kế toán (người tiêu dùng) chỉ quan tâm khi mua một món đồ không chịu thuế GTGT hay thuế suất 0% thì lợi, hại như thế nào?

          Thực tế, đối tượng không chịu thuế GTGT là những đối tượng được qui định rõ tại điều Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 6/2015/TT-BTC) trong khi các đối tượng chịu thuế suất 0% quy định tại điều 9 của thông tư này.

Hình 1:  Đối tượng chịu thuế suất 0%

Hình 2: Đối tượng không chịu thuế

 

          Trước hết, chúng ta giúp các bạn học viên kế toán phân biệt hai nội dung này để có thể kê khai, hạch toán thuế GTGT cho đúng.

  • Sự giống nhau: chủ thể không phải nộp một khoản tiền thuế nào cho Nhà nước.
  • Sự khác nhau:

HH, DV không chịu thuế

HH, DV chịu thuế suất 0%

-Là những loại vật tư, hàng hóa dùng cho các lĩnh vực như: khuyến khích sản  xuất nông nghiệp phát triển; hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; dịch vụ liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân và không mang tính kinh doanh; liên quan đến nhân đạo…

- là loại thuế suất áp dụng đối với HH, DV xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế; vận tải quốc tế…

- Đối tượng không chịu thuế GTGT

- Đối tượng chịu thuế GTGT

- Không phải kê khai thuế nếu chỉ sản xuất, kinh doanh HH, DV không chịu thuế; nếu có các hoạt động khác chịu thuế GTGT thì kê khai HH, DV không chịu thuế vào mục HH, DV không chịu thuế trên tờ khai thuế GTGT.

- Vẫn phải kê khai và có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn vào NSNN

- Không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HH, DV không chịu thuế GTGT mà số thuế GTGT không được khấu trừ đó phải tính vào giá trị TSCĐ, giá trị NVL hoặc chi phí kinh doanh

- Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của HH, DV sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh HH, DV chịu thuế GTGT.

 

          Còn đối với người tiêu dùng khi mua hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 0% thì giá mua rẻ hơn, nhưng thường chỉ được mua với số lượng hạn chế (như hàng mua ở cửa hàng miễn thuế). Còn khi mua hàng không chịu thuế thì giá mua không có thuế GTGT nên cũng được lợi.

Người viết: Trần Thị Thúy Nga

Giáo viên Khoa Kinh tế - Kế toán

Tin liên quan:

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP...

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT...

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 ...

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  TẠI HUYỆN GIAO THỦY

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN GIAO THỦY

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN GIAO THỦY ...

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018...

NỮ CÔNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP  NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

NỮ CÔNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

NỮ CÔNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ...

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2017

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2017

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2017...

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định ...

Giờ học thực hành môn học Đất và Phân bón của cô và trò khoa Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Giờ học thực hành môn học Đất và Phân bón của cô và trò khoa Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Giờ học thực hành môn học Đất và Phân bón của cô và trò khoa Trồng trọt và Bảo vệ thực vật...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ...