Văn bản giáo dục nghề nghiệp

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2017

           Tuyển sinh năm 2017 đối với các trường cao đẳng, trung cấp vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn vì đây là năm đầu tiên các trường thực hiện quy chế tuyển sinh theo các quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội. Đối với trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Nông Nghiệp Nam Định ngay từ đầu năm đã xác định được sự khó khăn trong công tác tuyển sinh nên đã triển khai sớm các phương án tuyển sinh . Tháng 8/2017, nhà trường lại có sự thay đổi nhân sự rất quan trọng đó là việc luân chuyển công tác, bổ nhiệm Hiệu trưởng mới cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động của nhà trường trong đó có hoạt động tuyển sinh.

       Ngay từ khi tiếp nhận công tác đồng chí tân Hiệu trưởng đã tập trung mọi nguồn lực vào công tác tuyển sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 1,5 tháng nhà trường đã mở được 06 lớp nghề cho lao động Nông thôn ở các huyện Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực.

                           

 Khai giảng lớp nghề Nuôi cá nước ngọt, ba ba, ếch tại xã Hải Châu huyện Hải Hậu

Đối với các lớp trung cấp chính quy cho đến thời điểm này nhà trường đã khai giảng được 06 lớp các ngành: Chăn nuôi thú y 03 lớp, Trồng trọt- BVTV 01 lớp, Kế toán doanh nghiệp 01 lớp, Quản lý đất đai 01 lớp với tổng số 185 học sinh. Sắp tới nhà trường sẽ khai giảng thêm 01 lớp Nuôi trồng Thủy sản khoảng 30 học sinh. Thời gian tuyển sinh còn kéo dài đến 30/12/2017 nên việc mở được các lớp nữa là rất khả quan.

Có được kết quả bước đầu như ngày hôm nay là do sự nỗ lực, góp sức của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đặc biệt là các thầy trong Ban Giám hiệu đã có những chiến lược, bước đi mạnh dạn trong công tác tuyển sinh. Cụ thể như  việc thành lập tổ tuyển sinh có nhiệm vụ lên các phương án, kế hoạch cụ thể cho công tác tuyển sinh, đến việc mở rộng mạng lưới cộng tác viên tuyển sinh, các cơ sở liên kết tuyển sinh cũng như mở rộng các hình thức tuyên truyền tuyển sinh trên các trang thông tin điện tử trang Web, trang facebook.Hi vọng kết thúc mùa tuyển sinh năm nay Nhà trường sẽ đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch.

                                                                         Trần Thị Thu Huyền

 

                                                                        Khoa Văn hóa cơ bản

Tin liên quan:

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP...

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT...

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 ...

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  TẠI HUYỆN GIAO THỦY

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN GIAO THỦY

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN GIAO THỦY ...

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018...

PHÂN BIỆT ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ VÀ CHỊU THUẾ SUẤT 0% TRONG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

PHÂN BIỆT ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ VÀ CHỊU THUẾ SUẤT 0% TRONG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

PHÂN BIỆT ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ VÀ CHỊU THUẾ SUẤT 0% TRONG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)...

NỮ CÔNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP  NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

NỮ CÔNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

NỮ CÔNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ...

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định ...

Giờ học thực hành môn học Đất và Phân bón của cô và trò khoa Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Giờ học thực hành môn học Đất và Phân bón của cô và trò khoa Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Giờ học thực hành môn học Đất và Phân bón của cô và trò khoa Trồng trọt và Bảo vệ thực vật...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ...