Văn bản giáo dục nghề nghiệp

THỂ LỆ CUỘC THI Đề xuất giải pháp nâng cao ý thức chấp hành nội qui, qui chế của Nhà trường đối với học sinh

THỂ LỆ CUỘC THI

Đề xuất giải pháp nâng cao ý thức chấp hành nội qui, qui chế của Nhà trường đối với học sinh.

  1. I.MỤC ĐÍCH:
    1. 1.Nội dung:

            - Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao việc chấp hành nội qui qui chế của

học sinh.

            - Phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo của học sinh; tạo mối quan hệ đoàn

kết giữa học sinh và học sinh, giữa học sinh và giáo viên.

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

           - Tất cả Đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Cơ quan và Chi đoàn Học sinh.

          - Khuyến khích các cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong Nhà trường không phải là đoàn viên.

 III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

   - Thời gian dự thi từ 01/4/2016 đến  ngày 15/5/2016.

   - Ban chấp hành các Chi đoàn học sinh thu bài viết của các Đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn mình, học sinh thuộc lớp mình nộp về văn phòng Đoàn trường trước ngày 15 tháng 5 năm 2016 “ liên hệ đồng chí Lê Thị Oanh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường”.

  - Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan, cán bộ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường không phải là đoàn viên nộp bài viết cho đồng chí Phạm Văn Quyết hoặc nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường “Liên hệ đồng chí Lê Thị Oanh ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường”.

 - Tổ chức chấm thi từ ngày 15/5/2016 đến ngày 20/5/2016

 - Trao giải vào ngày 20/5/2016 tại VP Đoàn trường

IV. NỘI DUNG - HÌNH THỨC:

       - Thực trạng việc chấp hành nội qui, qui chế của học sinh tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định.

      - Nguyên nhân của những thực trạng trên.

      - Các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành nội qui, qui chế của học sinh.

      2. Hình thức:

- Mỗi người gửi 01 bài dự thi dưới hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính.

       - Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, chi đoàn, phòng, khoa.
          3. Yêu cầu

       - Những đề xuất đưa ra mang tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường.

       - Các đối tượng tham gia không được sao chép bài của nhau.

       - Các trường hợp vi phạm bài dự thi sẽ bị hủy bỏ.

V. CƠ CẤU CHỌN GIẢI VÀ GIẢI THƯỞNG:

       1. Tiêu chí chọn giải.

       - Bài dự thi phải hợp lệ.

       - Có tính ứng dụng cao.

       - Thể hiện được tâm huyết và sáng tạo.

       2. Cơ cấu giải thưởng.

       - 01 giải Nhất trị giá 300.000 đồng.

       - 01 giải Nhì trị giá 200.000 đồng.

       - 01 giải Ba trị giá 100.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Đoàn trường xây dựng, triển khai kế hoạch, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức thực hiện. Phối hợp với các phòng, khoa và các tổ chức đoàn thể thành lập Ban giám khảo chấm, tổng hợp kết quả.

       BCH các Chi đoàn có trách nhiệm triển khai và tổ chức đảm bảo thực hiện mục đích, yêu cầu đề ra.

       Nam Định, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Tới

Tin liên quan:

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐƯA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 – KHÓA XII VÀO THỰC TẾ

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐƯA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 – KHÓA XII VÀO THỰC TẾ

Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa VII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra đã được triển khai hoc tập và quản triệt tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định ngày 9/1/2018....

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT - KT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐỔI MỚI ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI “NÔNG NGHIỆP 4.0”

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT - KT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐỔI MỚI ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI “NÔNG NGHIỆP 4.0”

“Nông nghiệp 4.0” chính là tập trung chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo một quy trình từ việc sử dụng nguồn giống có chất lượng, phân bón, thuốc trừ sâu an toàn; canh tác chính xác giảm hao hụt giống; không gây ô nhiễm môi trường; tự động hóa từ thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và chế biến; nhằm đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Sự thành công của nông nghiệp công nghệ cao không những chỉ dựa vào vốn, đất, cơ chế, mà quan trọng nhất đó chính là yếu tố nhân lực....

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 29 KH/ĐUK, ngày 07/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Nam Định về tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ngày 9/01, Đảng bộ Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII....

THỰC HÀNH -  TẦM QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH RÈN NGHỀ

THỰC HÀNH - TẦM QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH RÈN NGHỀ

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật nông nghiệp Nam Định đã trải qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường là cơ sở có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Ngành nghề đào tạo của trường luôn gắn với nhu cầu của xã hội, bao gồm các ngành như: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý và kinh doanh nông nghiệp...

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG  NĂM 2017

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2017

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông Nghiệp Nam Định họp kiểm điểm tập thể BCH,BTV và cá nhân đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chấm điểm tập thể Đảng bộ, đánh giá, phân loại tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên trong đảng bộ. ...

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng. Bác viết " Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ". Theo Người "Sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, không có gốc thì cây héo, làm người cách mạng phải có đạo đức"....

KHÁI QUÁT SỰ THAY ĐỔI TRONG CHẾ ĐỘ  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP 2017

KHÁI QUÁT SỰ THAY ĐỔI TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP 2017

Năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán và các cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cũng thay đổi như Luật NSNN năm 2015. Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính....

TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH XÂY DỰNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.

TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH XÂY DỰNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.

Năm 2017, trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định triển khai xây dựng “Khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp” cho các ngành nghề mà trường đào tạo theo Thông tư hướng dẫn số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015. Theo đó, kết cấu bao gồm các tiêu chí kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm....

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP

LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI TỔNG HỢP...

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT

NIỀM VUI NGÀY GẶP MẶT...