Văn bản giáo dục nghề nghiệp

THỂ LỆ CUỘC THI Đề xuất giải pháp nâng cao ý thức chấp hành nội qui, qui chế của Nhà trường đối với học sinh

THỂ LỆ CUỘC THI

Đề xuất giải pháp nâng cao ý thức chấp hành nội qui, qui chế của Nhà trường đối với học sinh.

  1. I.MỤC ĐÍCH:
    1. 1.Nội dung:

            - Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao việc chấp hành nội qui qui chế của

học sinh.

            - Phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo của học sinh; tạo mối quan hệ đoàn

kết giữa học sinh và học sinh, giữa học sinh và giáo viên.

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

           - Tất cả Đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Cơ quan và Chi đoàn Học sinh.

          - Khuyến khích các cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong Nhà trường không phải là đoàn viên.

 III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

   - Thời gian dự thi từ 01/4/2016 đến  ngày 15/5/2016.

   - Ban chấp hành các Chi đoàn học sinh thu bài viết của các Đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn mình, học sinh thuộc lớp mình nộp về văn phòng Đoàn trường trước ngày 15 tháng 5 năm 2016 “ liên hệ đồng chí Lê Thị Oanh - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường”.

  - Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan, cán bộ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường không phải là đoàn viên nộp bài viết cho đồng chí Phạm Văn Quyết hoặc nộp trực tiếp về văn phòng Đoàn trường “Liên hệ đồng chí Lê Thị Oanh ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường”.

 - Tổ chức chấm thi từ ngày 15/5/2016 đến ngày 20/5/2016

 - Trao giải vào ngày 20/5/2016 tại VP Đoàn trường

IV. NỘI DUNG - HÌNH THỨC:

       - Thực trạng việc chấp hành nội qui, qui chế của học sinh tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định.

      - Nguyên nhân của những thực trạng trên.

      - Các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành nội qui, qui chế của học sinh.

      2. Hình thức:

- Mỗi người gửi 01 bài dự thi dưới hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính.

       - Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, chi đoàn, phòng, khoa.
          3. Yêu cầu

       - Những đề xuất đưa ra mang tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường.

       - Các đối tượng tham gia không được sao chép bài của nhau.

       - Các trường hợp vi phạm bài dự thi sẽ bị hủy bỏ.

V. CƠ CẤU CHỌN GIẢI VÀ GIẢI THƯỞNG:

       1. Tiêu chí chọn giải.

       - Bài dự thi phải hợp lệ.

       - Có tính ứng dụng cao.

       - Thể hiện được tâm huyết và sáng tạo.

       2. Cơ cấu giải thưởng.

       - 01 giải Nhất trị giá 300.000 đồng.

       - 01 giải Nhì trị giá 200.000 đồng.

       - 01 giải Ba trị giá 100.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Đoàn trường xây dựng, triển khai kế hoạch, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức thực hiện. Phối hợp với các phòng, khoa và các tổ chức đoàn thể thành lập Ban giám khảo chấm, tổng hợp kết quả.

       BCH các Chi đoàn có trách nhiệm triển khai và tổ chức đảm bảo thực hiện mục đích, yêu cầu đề ra.

       Nam Định, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Tới

Tin liên quan:

HỘI GIẢNG TRƯỜNG Năm học 2017-2018

HỘI GIẢNG TRƯỜNG Năm học 2017-2018

Với mục tiêu “ Cùng học hỏi, Cùng phát triển” trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Nông Nghiệp Nam Định tổ chức thành công hội giảng năm học 2017-2018 từ ngày 16/4/2018 đến ngày 24/4/2018....

Hội nghị

Hội nghị

Thực hiện Công văn số 256 - CV/ĐUK của Ban Thường Vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Nam Định về việc tổ chức hội nghị học tập, chuyên đề thực hiện CT-05 của Bộ Chính trị bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp tổ chức triệu tập toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và toàn thể quần chúng để học tập. ...

MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY

MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY

Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của cả nước đón xuân, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông Nghiệp phát động phong trào công đoàn, đoàn thanh niên toàn trường lao động góp sức cải tạo vườn trường, xây dựng vườn cây ăn quả, vườn cây giống gốc để vừa cải tạo cảnh quan môi trường vừa là nơi thực hành, thực tập cho học sinh khoa Trồng trọt- Bảo vệ thực vật....

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Ngày 24 tháng 01 năm 2018, trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức....

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐƯA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 – KHÓA XII VÀO THỰC TẾ

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐƯA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 – KHÓA XII VÀO THỰC TẾ

Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa VII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra đã được triển khai hoc tập và quản triệt tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định ngày 9/1/2018....

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT - KT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐỔI MỚI ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI “NÔNG NGHIỆP 4.0”

TRƯỜNG TRUNG CẤP KT - KT NÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH ĐỔI MỚI ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI “NÔNG NGHIỆP 4.0”

“Nông nghiệp 4.0” chính là tập trung chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo một quy trình từ việc sử dụng nguồn giống có chất lượng, phân bón, thuốc trừ sâu an toàn; canh tác chính xác giảm hao hụt giống; không gây ô nhiễm môi trường; tự động hóa từ thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và chế biến; nhằm đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Sự thành công của nông nghiệp công nghệ cao không những chỉ dựa vào vốn, đất, cơ chế, mà quan trọng nhất đó chính là yếu tố nhân lực....

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 29 KH/ĐUK, ngày 07/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Nam Định về tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ngày 9/01, Đảng bộ Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII....

THỰC HÀNH -  TẦM QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH RÈN NGHỀ

THỰC HÀNH - TẦM QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH RÈN NGHỀ

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật nông nghiệp Nam Định đã trải qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường là cơ sở có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Ngành nghề đào tạo của trường luôn gắn với nhu cầu của xã hội, bao gồm các ngành như: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý và kinh doanh nông nghiệp...

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG  NĂM 2017

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2017

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông Nghiệp Nam Định họp kiểm điểm tập thể BCH,BTV và cá nhân đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chấm điểm tập thể Đảng bộ, đánh giá, phân loại tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên trong đảng bộ. ...